Mã bưu điện Đắk Hà, Kon Tum

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Đắk Hà trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Đắk Hà.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
582200 Bưu cục cấp 2 Đắk Hà Sô´212, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822143
582320 Điểm BĐVHX Hà Mòn Thôn 2, Xã Hà Mòn, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603922046
582300 Điểm BĐVHX Đắk Mar Thôn 3, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822007
582230 Điểm BĐVHX Đắk Ui Thôn 1 A Đắk Ui, Xã Đắk Ui, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822394
582280 Điểm BĐVHX Đắk H Ring Thôn 12, Xã Đắk HRing, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603826125
582260 Điểm BĐVHX Đắk P Xi Thôn 5, Xã Đắk PXi, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603826135
582330 Điểm BĐVHX Đăk La Thôn 1 A, Xã Đắk La, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822395
582370 Điểm BĐVHX Ngọk Réo Thôn Kon Rôn, Xã Ngọk Réo, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822822
582350 Điểm BĐVHX Ngọk Wang Thôn Kon Sơ Tiu II, Xã Ngọk Wang, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822503
582225 Điểm BĐVHX Đắk Ngọk Thôn 1, Xã Đăk Ngọk, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822503
582222 Hòm thư Công cộng Đắk Long Khối Phố 4 A, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822503
Mã bưu điện Đắk Hà, Kon Tum
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn