Mã bưu điện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Tu Mơ Rông thuộc tỉnh Kon Tum: Đắk Hà, Đắk Sao, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Ngọk Yêu, Đắk Na, Tu Mơ Rông, Đắk Rơ Ông, Hòm thư Công cộng Tê Xăng, Hòm thư Công cộng Ngọk Lây, Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
583700 Điểm BĐVHX Đắk Hà Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831922
583890 Điểm BĐVHX Đắk Sao Thôn Đắk Giá, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831938
583740 Điểm BĐVHX Măng Ri Thôn Đắk Dơn, Xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 01642138051
583720 Điểm BĐVHX Tu Mơ Rông Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 01638630273
583800 Điểm BĐVHX Văn Xuôi Thôn Đắk Văn 2, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 01695406670
583820 Điểm BĐVHX Ngọk Yêu Thôn Ba Tu 2, Xã Ngọk Yêu, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 01656211766
583870 Điểm BĐVHX Đắk Na Thôn Le Văng, Xã Đắk Na, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831923
583900 Bưu cục cấp 2 Tu Mơ Rông Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603934006
583910 Điểm BĐVHX Đắk Rơ Ông Thôn Măng Lỡ, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831003
583749 Hòm thư Công cộng Tê Xăng Thôn Đắk Viên, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831003
583771 Hòm thư Công cộng Ngọk Lây Thôn Đắk B Rế, Xã Ngok Lây, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831003
583847 Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan Thôn Đắk Hnăng, Xã Đắk Tờ Kan, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831003
Mã bưu điện Tu Mơ Rông, Kon Tum
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn