Mã bưu điện Ngọc Hồi, Kon Tum

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum, bao gồm: Ngọc Hồi, Bờ Y, Sa Loong, Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk Ang, Đắk Xú, Đắk Kan, Đăk Ang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
583000 Bưu cục cấp 2 Ngọc Hồi Sô´35, Đường Hùng vương, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603832241
583110 Điểm BĐVHX Bờ Y Thôn Tà Ka, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603832053
583130 Điểm BĐVHX Sa Loong Thôn Giang Lố 1, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603504220
583030 Điểm BĐVHX Đắk Dục Thôn Dục Nhày 1, Xã Đắk Dục, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603887200
583020 Điểm BĐVHX Đắk Nông Thôn Cá Nhảy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603887101
583050 Điểm BĐVHX Đắk Ang Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603887400
583070 Điểm BĐVHX Đắk Xú Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603832012
583099 Điểm BĐVHX Đắk Kan Thôn Ngọc Tặng, Xã Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603504221
583058 Điểm BĐVHX Đăk Ang Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603504221
Mã bưu điện Ngọc Hồi, Kon Tum
3 (60%) 2 votes
Bình luận của bạn