Mã bưu điện Kon Rẫy, Kon Tum

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Kon Rẫy thuộc tỉnh Kon Tum: Kon Rẫy, Đắk Ruồng, Đắk Tờ Re, Tân Lập, Đắk Pờ Ne, Đắk Kôi, Đắk Tờ Lung

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
581800 Bưu cục cấp 2 Kon Rẫy Thôn 2, Thị trấn Đắk Rờ Ve, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603824110
581860 Bưu cục cấp 3 Đắk Ruồng Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603825120
581890 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Re Thôn 5, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603845701
581880 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603825127
581820 Điểm BĐVHX Đắk Pờ Ne Thôn 4, Xã Đắk Pờ Ne, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603507436
581830 Điểm BĐVHX Đắk Kôi Thôn 10, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603507438
581857 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Lung Thôn 3, Xã Đắk Tờ Lùng, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603507437
Mã bưu điện Kon Rẫy, Kon Tum
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn