Mã bưu điện Đăk Tô, Kon Tum

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đăk Tô thuộc tỉnh Kon Tum, bao gồm: Đắk Tô, Tân Cảnh, Diên Bình, Kon Đào, Pô Kô, Đắk Trăm, Đắk Rơ Nga, Hòm thư Công cộng Văn Lem, Hòm thư Công cộng Ngọk Tụ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
582500 Bưu cục cấp 2 Đắk Tô Sô´07, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831300
582800 Điểm BĐVHX Tân Cảnh Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831440
582840 Điểm BĐVHX Diên Bình Thôn 1, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831490
582530 Điểm BĐVHX Kon Đào Thôn 6, Xã Kon Đào, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831025
582820 Điểm BĐVHX Pô Kô Thôn Kon Tu Pêng, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603502291
582620 Điểm BĐVHX Đắk Trăm Thôn Đắk Trăm, Xã Đắk Trăm, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831504
582600 Điểm BĐVHX Đắk Rơ Nga Thôn Đắk Manh 1, Xã Đắk Rơ Nga, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831002
582556 Hòm thư Công cộng Văn Lem Thôn Đắk Xanh, Xã Văn Lem, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831002
582786 Hòm thư Công cộng Ngọk Tụ Thôn Đắk Chờ, Xã Ngọc Tụ, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831002
Mã bưu điện Đăk Tô, Kon Tum
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn