Mã bưu điện Đắk Glei, Kon Tum

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Đắk Glei, Kon Tum: Bưu cục cấp 2 Đắk Glei, Điểm BĐVHX Đắk Môn, Điểm BĐVHX Đắk Kroong, Hòm thư Công cộng Đắk Pék, Điểm BĐVHX Đắk Man, Điểm BĐVHX Đắk Choong, Điểm BĐVHX Đắk Nhoong, Điểm BĐVHX Đắk Long, Điểm BĐVHX Mường Hoong, Điểm BĐVHX Xốp, Điểm BĐVHX Đắk Blô, Điểm BĐVHX Ngọk Linh, Hòm thư Công cộng Trường Tiểu học Kim Đồng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
583200 Bưu cục cấp 2 Đắk Glei Sô´455, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603834111
583400 Điểm BĐVHX Đắk Môn Thôn Nú Con, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505533
583420 Điểm BĐVHX Đắk Kroong Thôn Đắk Wất, Xã Đắk K Roong, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603895200
583230 Hòm thư Công cộng Đắk Pék Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603895200
583350 Điểm BĐVHX Đắk Man Thôn Mang Khênh, Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505806
583330 Điểm BĐVHX Đắk Choong Thôn Mô Man, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505530
583370 Điểm BĐVHX Đắk Nhoong Thôn Đắk Nhoong, Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505516
583380 Điểm BĐVHX Đắk Long Thôn Đắk Tu, Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505669
583300 Điểm BĐVHX Mường Hoong Thôn Đắk Rế, Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505358
583250 Điểm BĐVHX Xốp Thôn Xốp Dùi, Xã Xốp, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505834
583365 Điểm BĐVHX Đắk Blô Thôn Bung Tôn, Xã Đắk B Lô, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505789
583287 Điểm BĐVHX Ngọk Linh Thôn Cung Răng, Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505285
583245 Hòm thư Công cộng Trường Tiểu học Kim Đồng Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505285
Mã bưu điện Đắk Glei, Kon Tum
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn