Mã bưu điện Kon PLông, Kon Tum

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Kon PLông thuộc tỉnh Kon Tum: Măng Cành, Hiếu, Pờ Ê, Ngọk Tem, Đắk Long, Kon Plông, Măng Đen, Ðắk Tăng, Hòm thư Công cộng Măng Bút, Hòm thư Công cộng Đắk Rin, Hòm thư Công cộng Đắk Nên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
582140 Điểm BĐVHX Măng Cành Thôn Kon Du, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603508124
582030 Điểm BĐVHX Hiếu Thôn Kon Plong, Xã Hiếu, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603501655
582050 Điểm BĐVHX Pờ Ê Thôn Vi Klâng 1, Xã Pờ Ê, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603508364
582060 Điểm BĐVHX Ngọk Tem Thôn Điek Nốt A, Xã Ngọk Tem, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 99460006
582026 Điểm BĐVHX Đắk Long Thôn Kon Leang 2, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603848106
582000 Bưu cục cấp 2 Kon Plông Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603848233
582160 Bưu cục cấp 3 Măng Đen Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603848160
582088 Điểm BĐVHX Ðắk Tăng Thôn Vi Xây, Xã Đắk Tăng, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 099660004
582132 Hòm thư Công cộng Măng Bút Thôn Măng Buk, Xã Măng Bút, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 099660004
582101 Hòm thư Công cộng Đắk Rin Thôn Đắk Chơ, Xã Đắk Rin, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 099660004
582190 Hòm thư Công cộng Đắk Nên Thôn Đắk Tiêu, Xã Đắk Nên, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 099660004
Mã bưu điện Kon PLông, Kon Tum
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn