Mã bưu điện Sa Thầy, Kon Tum

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Sa Thầy, Kon Tum cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Sa Thầy, Kon Tum.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
583500 Bưu cục cấp 2 Sa Thầy Sô´326, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821484
583570 Điểm BĐVHX Ya Xiêr Bản O, Xã Ya Xiêr, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821324
583610 Điểm BĐVHX Sa Bình Thôn Bình Trung, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603814711
583520 Điểm BĐVHX Sa Nghĩa Thôn Anh Dũng, Xã Sa Nghĩa, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821266
583540 Điểm BĐVHX Sa Sơn Thôn 1, Xã Sa Sơn, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821386
583590 Điểm BĐVHX Ya Tăng Bản Lút, Xã Ya Tăng, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821355
583550 Điểm BĐVHX Rờ Kơi Bản Rờ Kơi, Xã Rờ Kơi, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603506088
583560 Điểm BĐVHX Mô Ray Làng Kênh, Xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603506088
583530 Điểm BĐVHX Sa Nhơn Thôn Nhơn Khánh, Xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821256
583640 Điểm BĐVHX Hơ Moong Làng Đắk Wớt, Xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583605 Hòm thư Công cộng Ya Ly Bản Tum, Xã Ya Ly, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583569 Hòm thư Công cộng UBND xã Mo Ray Làng Kênh, Xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583514 Hòm thư Công cộng Ia Tơi Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583513 Hòm thư Công cộng Ia Dom Thôn 2, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583512 Hòm thư Công cộng Ia Đal Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583660 Bưu cục cấp 3 IaHdrai. Thôn 1, Xã Iadom, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
Mã bưu điện Sa Thầy, Kon Tum
3.4 (67.06%) 17 votes
Bình luận của bạn