Kon Tum

Bài viết tổng hợp các thông tin của các điểm giao dịch thuộc tỉnh Kon Tum: mã bưu điện, tên bưu cục, cấp bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.
Mã bưu điện, mã bưu chính của các tỉnh từ Kon Tum tới các tỉnh tiếp theo lần lượt sắp xếp theo ABC, các bạn có thể dễ dàng tìm được mã của tình mình cần tìm theo thứ tự chữ cái.