Mã bưu điện Đồng Xuân, Phú Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Đồng Xuân thuộc tỉnh Phú Yên: Đồng Xuân, Xuân Phước, Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 3, Xuân Quang 1, Đa Lộc, Xuân Quang 2, Phú Mỡ, Xuân Lãnh, Xuân Long

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
622200 Bưu cục cấp 2 Đồng Xuân Thôn Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 3872108-3670701
622300 Điểm BĐVHX Xuân Phước Thôn Phú Xuân B, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 0257.3664113
622310 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Nam Thôn Tân Vinh, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 0257.3689473
622211 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Bắc Thôn Tân Bình, Xã Xuân Sơn Bắc, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 0257.3872505
622290 Điểm BĐVHX Xuân Quang 3 Thôn Phước Lộc, Xã Xuân Quang 3, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 0257.3872506
622280 Điểm BĐVHX Xuân Quang 1 Thôn Kỳ Lộ, Xã Xuân Quang 1, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 0257.3872560
622250 Điểm BĐVHX Đa Lộc Thôn 3, Xã Đa Lộc, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 0257.3678400
622270 Điểm BĐVHX Xuân Quang 2 Thôn Triêm Đức, Xã Xuân Quang 2, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 0257.3872565
622260 Điểm BĐVHX Phú Mỡ Thôn Phú Giang, Xã Phú Mỡ, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 099457002
622230 Điểm BĐVHX Xuân Lãnh Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 0257.3679141
622220 Điểm BĐVHX Xuân Long Thôn Long Mỹ, Xã Xuân Long, Huyện Đồng Xuân
Điện thoại: 0257.3873066
Mã bưu điện Đồng Xuân, Phú Yên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn