Mã bưu điện Sông Cầu, Phú Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 14 địa chỉ Bưu điện ở Sông Cầu, Phú Yên: Bưu cục cấp 2 Sông Cầu, Bưu cục cấp 3 Bình Thạnh, Điểm BĐVHX Xuân Hải, Điểm BĐVHX Xuân Thọ 1, Điểm BĐVHX Xuân Thọ 2, Điểm BĐVHX Xuân Phương, Điểm BĐVHX Xuân Thịnh, Điểm BĐVHX Xuân Cảnh, Điểm BĐVHX Xuân Hoà, Điểm BĐVHX Xuân Lộc, Điểm BĐVHX Xuân Bình, Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL số 1, Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng, Hòm thư Công cộng Xuân Bình

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
621900 Bưu cục cấp 2 Sông Cầu Khu phố Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3875007
622000 Bưu cục cấp 3 Bình Thạnh Thôn Chánh Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3711202
621990 Điểm BĐVHX Xuân Hải Thôn 3, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3720140
622020 Điểm BĐVHX Xuân Thọ 1 Thôn Chánh Nam, Xã Xuân Thọ 1, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3875085
622040 Điểm BĐVHX Xuân Thọ 2 Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3743111
621950 Điểm BĐVHX Xuân Phương Khu phố Lệ Uyên Đông, Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3875858
621940 Điểm BĐVHX Xuân Thịnh Thôn Hoà Hiệp, Xã Xuân Thịnh, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3722128
621960 Điểm BĐVHX Xuân Cảnh Thôn Hoà Mỹ, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3722124
621970 Điểm BĐVHX Xuân Hoà Thôn Hoà Phú, Xã Xuân Hoà, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3721001
622001 Điểm BĐVHX Xuân Lộc Thôn Mỹ Phụng, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3711149
621980 Điểm BĐVHX Xuân Bình Thôn Diêm Trường, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3699124
622064 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL số 1 Thôn Bình Nông, Xã Xuân Lâm, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3699124
622048 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3699124
621986 Hòm thư Công cộng Xuân Bình Thôn Bình Thạnh, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu
Điện thoại: 0257.3699124
Mã bưu điện Sông Cầu, Phú Yên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn