Mã bưu điện Sông Hinh, Phú Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Sông Hinh thuộc tỉnh Phú Yên: Sông Hinh, Đức Bình Đông, Sơn Giang, Ea Trol, Eabar, Đức Bình Tây, Tân Lập, Eabia, Ealâm, Eabá, Sông Hinh, Chí Thán, Bưu cục văn phòng VP BĐH Sông Hinh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
622700 Bưu cục cấp 2 Sông Hinh Khu phố 6, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 3858148-3858490
622750 Điểm BĐVHX Đức Bình Đông Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 858370
622770 Điểm BĐVHX Sơn Giang Thôn Nam Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 633303
622840 Điểm BĐVHX Ea Trol Buôn Thu, Xã Ea Trol, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 858550
622820 Điểm BĐVHX Eabar Buôn Trinh, Xã Ea Bar, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 622030
622790 Điểm BĐVHX Đức Bình Tây Thôn Đồng Phú, Xã Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 857100
622821 Điểm BĐVHX Tân Lập Ấp Tân Yên, Xã Ea Ly, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 622040
622730 Điểm BĐVHX Eabia Buôn Krông, Xã Ea Bia, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 858540
622810 Điểm BĐVHX Ealâm Buôn Bưng A, Xã Ea Lâm, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 858875
622800 Điểm BĐVHX Eabá Buôn Ken, Xã Ea Bá, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 858850
622860 Điểm BĐVHX Sông Hinh Buôn Kít, Xã Sông Hinh, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 858500
622751 Điểm BĐVHX Chí Thán Buôn Chí Thán, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 858799
622760 Bưu cục văn phòng VP BĐH Sông Hinh Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh
Điện thoại: 858799
Mã bưu điện Sông Hinh, Phú Yên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn