Mã bưu điện Sơn Hoà, Phú Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Sơn Hoà thuộc tỉnh Phú Yên, bao gồm: Sơn Hoà, Ngân Điền, Suối Bạc, Sơn Nguyên, Sơn Hội, Sơn Long, Eachà Rang, Sơn Phước, Krông Pa, Sơn Xuân, Sơn Định, Sơn Hà, Phước Tân, Cà Lúi, Suối Trai

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
622400 Bưu cục cấp 2 Sơn Hoà Sô´199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 3861271-3862246
622430 Bưu cục cấp 3 Ngân Điền Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 0257.33644436
622470 Điểm BĐVHX Suối Bạc Thôn Tân Phú, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 861299
622490 Điểm BĐVHX Sơn Nguyên Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 864384
622520 Điểm BĐVHX Sơn Hội Thôn Tân Hợp, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 652101
622460 Điểm BĐVHX Sơn Long Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 861419
622580 Điểm BĐVHX Eachà Rang Buôn Kiến Thiết, Xã Ea Chà Rang, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 861743
622510 Điểm BĐVHX Sơn Phước Buôn Tân Hoà, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 861745
622600 Điểm BĐVHX Krông Pa Buôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 655108
622450 Điểm BĐVHX Sơn Xuân Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 861500
622500 Điểm BĐVHX Sơn Định Thôn Hoà Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 861744
622431 Điểm BĐVHX Sơn Hà Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 644424
622560 Điểm BĐVHX Phước Tân Buôn Ma Y, Xã Phước Tân, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 099457001
622540 Điểm BĐVHX Cà Lúi Buôn Ma Đỉa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 861710
622624 Điểm BĐVHX Suối Trai Thôn Thống Nhất, Xã Suối Trai, Huyện Sơn Hoà
Điện thoại: 864009
Mã bưu điện Sơn Hoà, Phú Yên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn