Mã bưu điện Tuy An, Phú Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Tuy An thuộc tỉnh Phú Yên, bao gồm: Tuy An, Hòa Đa, An Ninh Tây, An Dân, An Thạch, An Ninh Đông, An Định, An Nghiệp, An Xuân, An Lĩnh, An Cư, An Hải, An Hiệp, An Hòa, An Chấn, An Thọ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
621600 Bưu cục cấp 2 Tuy An Đường Trần Phú, Thị Trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An
Điện thoại: 3865262-3865041
621800 Bưu cục cấp 3 Hòa Đa Thôn Hòa Đa, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An
Điện thoại: 3789116
621660 Điểm BĐVHX An Ninh Tây Thôn Xuân Phu, Xã An Ninh Tây, Huyện Tuy An
Điện thoại: 755100
621670 Điểm BĐVHX An Dân Thôn Phú Mỹ, Xã An Dân, Huyện Tuy An
Điện thoại: 865656
621640 Điểm BĐVHX An Thạch Thôn Hội Tín, Xã An Thạch, Huyện Tuy An
Điện thoại: 865569
621650 Điểm BĐVHX An Ninh Đông Thôn Phú Hội, Xã An Ninh Đông, Huyện Tuy An
Điện thoại: 754280
621690 Điểm BĐVHX An Định Thôn Phong Niên, Xã An Định, Huyện Tuy An
Điện thoại: 865666
621710 Điểm BĐVHX An Nghiệp Thôn Trung Lương 1, Xã An Nghiệp, Huyện Tuy An
Điện thoại: 865198
621720 Điểm BĐVHX An Xuân Thôn 2, Xã An Xuân, Huyện Tuy An
Điện thoại: 772000
621740 Điểm BĐVHX An Lĩnh Thôn Phong Lãnh, Xã An Lĩnh, Huyện Tuy An
Điện thoại: 773000
621620 Điểm BĐVHX An Cư Thôn Phú Tân, Xã An Cư, Huyện Tuy An
Điện thoại: 865765
621630 Điểm BĐVHX An Hải Thôn Tân Quy, Xã An Hải, Huyện Tuy An
Điện thoại: 781000
621750 Điểm BĐVHX An Hiệp Thôn Phong Phú, Xã An Hiệp, Huyện Tuy An
Điện thoại: 774131
621780 Điểm BĐVHX An Hòa Thôn Hội Sơn, Xã An Hoà, Huyện Tuy An
Điện thoại: 782348
621770 Điểm BĐVHX An Chấn Thôn Phú Thạnh Đông, Xã An Chấn, Huyện Tuy An
Điện thoại: 790138
621760 Điểm BĐVHX An Thọ Thôn Phú Cần, Xã An Thọ, Huyện Tuy An
Điện thoại: 796104
Mã bưu điện Tuy An, Phú Yên
2 (40%) 3 votes
Bình luận của bạn