Mã bưu điện Đông Hòa, Phú Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Đông Hòa/Phú Yên với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
623050 Điểm BĐVHX Hòa Xuân Đông Thôn Bàn Thạch, Xã Hoà Xuân Đông, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 0257.3515105
623070 Bưu cục cấp 3 Phú Hiệp Khu phố Phú Hiệp 1, Xã Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 0257.3545357
623080 Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Nam Thôn Đa Ngư, Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 0257.3536000
623060 Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Bắc Thôn Mỹ Hòa, Xã Hoà Hiệp Bắc, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 0257.3548000
623030 Điểm BĐVHX Hòa Xuân Nam Thôn Hảo Sơn, Xã Hoà Xuân Nam, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 0257.3511503
623010 Điểm BĐVHX Hòa Tân Đông Thôn Đồng Thạnh, Xã Hoà Tân Đông, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 0257.3527500
623000 Điểm BĐVHX Hòa Thành Thôn Phước Lộc 1, Xã Hoà Thành, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 0257.3565007
623090 Điểm BĐVHX Hòa Tâm Thôn Phước Long, Xã Hoà Tâm, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 0257.3513100
623020 Điểm BĐVHX Hoà Xuân Tây Thôn Bàn Nham Bắc, Xã Hoà Xuân Tây, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 0257.3519445
623100 Bưu cục cấp 2 Hòa Vinh Khu phố 2, Xã Hoà Vinh, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 3531104-3851308
623130 Bưu cục văn phòng VP BĐH Đông Hòa Khu phố 1, Xã Hoà Vinh, Huyện Đông Hòa
Điện thoại: 3531104-3851308
Mã bưu điện Đông Hòa, Phú Yên
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn