Mã bưu điện Tây Hòa, Phú Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Tây Hòa, Phú Yên: Bưu cục cấp 2 Phú Thứ, Điểm BĐVHX Đồng Bò, Bưu cục cấp 3 Sơn Thành, Điểm BĐVHX Hòa Tân Tây, Điểm BĐVHX Hòa Bình 1, Điểm BĐVHX Hòa Phong, Điểm BĐVHX Hòa Phú, Điểm BĐVHX Hòa Đồng, Điểm BĐVHX Hòa Thịnh, Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Tây, Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Đông, Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL, Điểm BĐVHX Sơn Thành Tây

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
623210 Bưu cục cấp 2 Phú Thứ Khu phố Phú Thứ, Xã Hòa Bình 2, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 3578227-3578205
623240 Điểm BĐVHX Đồng Bò Thôn Thạch Bàn, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 590103
623310 Bưu cục cấp 3 Sơn Thành Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 3596104
623270 Điểm BĐVHX Hòa Tân Tây Thôn Xuân Thạnh 1, Xã Hoà Tân Tây, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 526002
623200 Điểm BĐVHX Hòa Bình 1 Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 570008
623220 Điểm BĐVHX Hòa Phong Thôn Mỹ Thạnh Đông 1, Xã Hoà Phong, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 588000
623241 Điểm BĐVHX Hòa Phú Thôn Lạc Mỹ, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 590107
623300 Điểm BĐVHX Hòa Đồng Thôn Phú Diễn, Xã Hoà Đồng, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 579011
623280 Điểm BĐVHX Hòa Thịnh Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hoà Thịnh, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 585005
623250 Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Tây Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoà Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 589107
623260 Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Đông Thôn Phú Nhiêu, Xã Hoà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 581021
623347 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL Thôn Đá Mài, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 581021
623349 Điểm BĐVHX Sơn Thành Tây Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa
Điện thoại: 581021
Mã bưu điện Tây Hòa, Phú Yên
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn