Phú Yên

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu điện thuộc tỉnh Phú Yên (Thành phố Tuy Hòa, Huyện Tuy An, Thị xã Sông Cầu, Huyện Đồng Xuân, Huyện Sơn Hòa, Thị trấn Sông Hinh, Huyện Đông Hòa, Huyện Tây Hòa, Huyện Phú Hòa)
Mã bưu điện Phú Yên bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi Phú Yên.