Phú Yên

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu điện thuộc tỉnh Phú Yên (Thành phố Tuy Hòa, Huyện Tuy An, Thị xã Sông Cầu, Huyện Đồng Xuân, Huyện Sơn Hòa, Thị trấn Sông Hinh, Huyện Đông Hòa, Huyện Tây Hòa, Huyện Phú Hòa)
Mã bưu điện Phú Yên bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi Phú Yên.

Mã bưu điện Sơn Hoà, Phú Yên

Mã bưu điện Sơn Hoà, Phú Yên

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Sơn Hoà thuộc tỉnh Phú Yên, bao gồm: Sơn Hoà, Ngân Điền, Suối Bạc, Sơn Nguyên, Sơn Hội, Sơn Long, Eachà Rang, Sơn Phước, Krông …
Mã bưu điện Tuy Hoà, Phú Yên

Mã bưu điện Tuy Hoà, Phú Yên

Danh sách các điểm bưu điện Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Yên, tìm mã bưu điện: Tp Tuy Hòa, Nguyễn Huệ, Hòa Kiến, Bình Ngọc, Đại lý bưu điện Trường Chinh, Đại lý bưu điện …