Mã bưu điện Phú Hòa, Phú Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Phú Hòa thuộc tỉnh Phú Yên, bao gồm: Hòa Thắng, Hòa Quang Nam, Hòa Hội, Hòa An, Hòa Định Tây, Hòa Định Đông, Hòa Trị, Hòa Quang Bắc, Phú Hòa

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
623440 Bưu cục cấp 3 Hòa Thắng Thôn Phong Niên, Xã Hoà Thắng, Huyện Phú Hòa
Điện thoại: 0257.33886277
623450 Điểm BĐVHX Hòa Quang Nam Thôn Nho Lâm, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hòa
Điện thoại: 0257.3868415
623430 Điểm BĐVHX Hòa Hội Thôn Phong Hậu, Xã Hoà Hội, Huyện Phú Hòa
Điện thoại: 0257.3877000
623406 Điểm BĐVHX Hòa An Thôn Ân Niên, Xã Hoà An, Huyện Phú Hòa
Điện thoại: 0257.3890409
623420 Điểm BĐVHX Hòa Định Tây Thôn Phú Sen, Xã Hoà Định Tây, Huyện Phú Hòa
Điện thoại: 0257.3880000
623410 Điểm BĐVHX Hòa Định Đông Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa
Điện thoại: 0257.3886299
623470 Điểm BĐVHX Hòa Trị Thôn Phụng Tường 1, Xã Hoà Trị, Huyện Phú Hòa
Điện thoại: 0257.3868315
623466 Điểm BĐVHX Hòa Quang Bắc Thôn Hạnh Lâm, Xã Hoà Quang Bắc, Huyện Phú Hòa
Điện thoại: 0257.3868688
623400 Bưu cục cấp 2 Phú Hòa Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa
Điện thoại: 3887117-3887374
Mã bưu điện Phú Hòa, Phú Yên
4 (80%) 2 votes
Bình luận của bạn