Mã bưu điện Thành Phố Bến Tre, Bến Tre

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Thành Phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre, bao gồm: Bến Tre, Trung tâm dich vụ tin học, KHL Bến Tre, Tân Thành, KHL Bến Tre, Bệnh Viện, Phường 7, Sơn Đông, Bến xe, Mỹ Thạnh An, Phường 8, Phú Hưng, Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Mỹ Thành, Đại lý bưu điện Số 6, Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn, Đại lý bưu điện Số 8, Đại lý bưu điện 30-4, Đại lý bưu điện Phan Đình Phùng, Đại lý bưu điện Đồng Khời, Đại lý bưu điện Số 13, Đại lý bưu điện Số 20, Đại lý bưu điện Phú Khương 1, Đại lý bưu điện Phú Khương 2, Đại lý bưu điện Chợ Chùa, Đại lý bưu điện Bệnh Viện, Đại lý bưu điện Bình Khởi 1, Đại lý bưu điện Số 15, Đại lý bưu điện Phường 7, Đại lý bưu điện Cầu Bến Tre 2, Đại lý bưu điện Nguyễn Văn Tư 2, Đại lý bưu điện Phường 7-2, Đại lý bưu điện Hùng Vương, Đại lý bưu điện Phú Hưng 2, Đại lý bưu điện Sô 23, Đại lý bưu điện Phú Hưng 4, Đại lý bưu điện Số 22, Đại lý bưu điện Sơn Đông 7, Đại lý bưu điện Bình Thạnh, Đại lý bưu điện Trần Văn Cần, Đại lý bưu điện Mỹ Thạnh An, Đại lý bưu điện Mỹ Thạnh An 1, Đại lý bưu điện Nhơn Thạnh 2, Đại lý bưu điện Nhơn Thạnh 5, Bưu cục văn phòng Bến Tre

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
930000 Bưu cục cấp 1 Bến Tre Sô´3/1, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-822162
931148 Bưu cục cấp 3 Trung tâm dich vụ tin học Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 3825754
934300 Bưu cục cấp 3 KHL Bến Tre Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 3825754
931080 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Sô´207B, Ấp Phú Dân, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 834053
931081 Bưu cục cấp 3 KHL Bến Tre Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-817700
931150 Bưu cục cấp 3 Bệnh Viện Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 815989
931110 Bưu cục cấp 3 Phường 7 Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-832800
931104 Bưu cục cấp 3 Sơn Đông Ấp 2, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 837200
931255 Bưu cục cấp 3 Bến xe Sô´739/1, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 837200
934310 Bưu cục cấp 3 Mỹ Thạnh An Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-838389
931050 Điểm BĐVHX Phường 8 Đường Lộ Thầy Cai, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-816700
931070 Điểm BĐVHX Phú Hưng Đường Tỉnh Lộ 885, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-815997
931160 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh An Ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-810824
931190 Điểm BĐVHX Phú Nhuận Ấp 1, Xã Phú Nhuận, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-810520
931180 Điểm BĐVHX Nhơn Thạnh Ấp Nhơn Nghĩa, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-810825
934330 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-810825
931038 Đại lý bưu điện Số 6 Sô´17, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 814240
931040 Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn Sô´11, Đường Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 816622
931054 Đại lý bưu điện Số 8 Sô´426B, Đường Tỉnh 885, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 814251
931143 Đại lý bưu điện 30-4 Sô´77A, Đường 30/4, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 510288
931068 Đại lý bưu điện Phan Đình Phùng Sô´51/2, Đường Phan Đình Phùng, Phường 4, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 811169
931069 Đại lý bưu điện Đồng Khời Sô´212/1, Đường Đồng Khởi, Phường 4, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 819400
931088 Đại lý bưu điện Số 13 Sô´26B, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 815972
931211 Đại lý bưu điện Số 20 Sô´313C1, Đường Phan Đình Phùng, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 815600
931214 Đại lý bưu điện Phú Khương 1 Sô´287A2, Ấp Phú Dân, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 817343
931216 Đại lý bưu điện Phú Khương 2 Sô´490C4, Đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 817988
931221 Đại lý bưu điện Chợ Chùa Sô´206A2, Đường Quốc Lộ 60, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 835015
931092 Đại lý bưu điện Bệnh Viện Sô´8D, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 815688
931093 Đại lý bưu điện Bình Khởi 1 Sô´165A, Đường Trương Định, Phường 6, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 815735
931115 Đại lý bưu điện Số 15 Sô´137, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 832398
931118 Đại lý bưu điện Phường 7 Sô´114B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 832133
931119 Đại lý bưu điện Cầu Bến Tre 2 Sô´54C, Đường Hùng Vương Nối Dài, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 832723
931240 Đại lý bưu điện Nguyễn Văn Tư 2 Sô´41B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 832782
931242 Đại lý bưu điện Phường 7-2 Sô´237B, Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 833228
931243 Đại lý bưu điện Hùng Vương Đường Hùng Vương Nối Dài, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 833500
931079 Đại lý bưu điện Phú Hưng 2 Sô´450F, Ấp Phú Dân, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 835096
931203 Đại lý bưu điện Sô 23 Sô´235, Ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 815428
931207 Đại lý bưu điện Phú Hưng 4 Ấp Phú Thành, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 835700
931106 Đại lý bưu điện Số 22 Sô´Tổ 12, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 815965
931252 Đại lý bưu điện Sơn Đông 7 Sô´250B1, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 3554037
931128 Đại lý bưu điện Bình Thạnh Sô´274D, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Phú, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 3545835
931280 Đại lý bưu điện Trần Văn Cần Ấp Bình Lợi, Xã Bình Phú, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 3545922
931169 Đại lý bưu điện Mỹ Thạnh An Sô´Tổ 10, Ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 816236
931170 Đại lý bưu điện Mỹ Thạnh An 1 Sô´175B, Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 816716
931187 Đại lý bưu điện Nhơn Thạnh 2 Sô´250D, Ấp 4, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 810873
931231 Đại lý bưu điện Nhơn Thạnh 5 Ấp B, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 818184
930900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bến Tre Sô´3/1, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
Điện thoại: 0753-827570
Mã bưu điện Thành Phố Bến Tre, Bến Tre
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn